หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร / ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ / วุฒิชัย มูลศิลป์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ระดับชั้น ม.4-6 เนื้อหาทันเหตุการณ์ เชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน เพื่อเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ผ่านการวิพากษ์ วิเคราะห์ ด้วยทักษะและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB