แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา / ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดราย รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เน้นการฝึกฝน ทบทวน ยิ่งฝึก ยิ่งเก่ง เพิ่มจำนวนโจทย์ให้ฝึกทักษะการคิดคำนวณครบทุกมิติ และทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนให้แน่นขึ้น ลดภาระครูในการจัดทำใบงานและแบบฝึกหัด

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB