หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา / ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) มุ่งเน้นการเรียนรู้ สร้างเจตคติให้เด็กรักการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านแนวคิด Singapore Maths ด้วย C-P-A Approach และเน้นการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Real Life) เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เรียนรู้ได้สนุกกว่าเดิมเพิ่มกิจกรรม Active Learning นำผู้เรียนสู่สมรรถนะ มุ่งเน้นการฝึกฝน วิเคราะห์ และการคิดขั้นสูง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB