แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : มานพ สอนศิริ / รศ. ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ / เฉลา อรุณรัตน์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มุ่งเน้นการฝึกฝนผู้เรียนด้วยกิจกรรมเน้นทักษะการใช้ภาษา ฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน เพื่อพัฒนาทักษะครบรอบด้านภาษาไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB