หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ฟองจันทร์ สุขยิ่ง / กัลยา สหชาติโกสีย์ / ศรีวรรณ ช้อยหิรัญ / ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร / ระวีวรรณ อินทรประพันธ์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์บทประพันธ์และพัฒนาทักษะการอ่านอย่างใคร่ครวญ เพื่อให้เกืดความเข้าใจวรรณคดี พร้อมเสริมความรู้และข้อคิดจากเรื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อยอดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB