คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6

ชื่อชุด : AKSORN พิชิต O-NET

ชื่อผู้แต่ง : อินธิรัชน์ พรรณสินศักดิ์ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET เสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ที่จะออกข้อสอบ เพิ่มแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบ เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง