หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : Smile

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell / Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB