แม่กบ - สนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์
แม่กบ - สนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำ

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

  • แก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำ ตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยเทคนิคการใช้ภาพแนะแนว เรียบเรียงคำที่สะกดไม่ตรงมาตราให้เป็นเรื่องราว เสริมบทกลอนช่วยสร้างความจดจำ ซ้ำ ย้ำ ทวน ด้วยการทำแบบฝึกอ่านเขียน มีแบบทดสอบก่อนและหลังฝึก
  • สื่อพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย “การพัฒนาความสามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Picture Cues Story” โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
  • สื่อตรงตามบัญชี ข รหัส BE1772 หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำ (คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB