แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

ชื่อชุด : SPARK

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ระดับชั้น ม.1 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เน้นการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีการแบ่งหัวข้อในแต่ละบทย่อยอย่างชัดเจน เช่น คำศัพท์ การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยฝึกจากง่ายไปยาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง