แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell / Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise ป.4 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกหัดเพิ่มเติมทั้งในเรื่องคำศัพท์ โครงสร้างภาษา การอ่าน และการเขียน สอดคล้องกับหนังสือเรียน พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติมท้ายเล่ม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB