คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

ชื่อชุด : AKSORN พิชิต O-NET

ชื่อผู้แต่ง : อิทธิรัชต์ พรรณสิศักดิ์ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบเสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบ เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ และข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง