แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาไทย คำยาก 1 เล่ม 2
แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาไทย คำยาก 1 เล่ม 2

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อเรียนรู้คลังคำศัพท์

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วย แบบฝึกคัดคำศัพท์ที่คัดสรรคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการบอกความหมาย ชนิดของคำ ภาพประกอบ และตัวอย่างประโยค และมีกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่มเพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB