คู่มือครู micro:bit in Action - Basic Updated Version
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

คู่มือครู micro:bit in Action - Basic Updated Version

ISBN : 0

ชื่อชุด : micro:bit in Action

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ช่วยเตรียมความพร้อมครูผู้สอนให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กผ่านการทำกิจกรรมที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด micro:bit

สินค้าที่เกี่ยวข้อง