หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : MY ENGLISH

ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี โชติพนาพันธ์, Robert Cullen

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH ระดับชั้น ป.3 ฉบับประกัน สอนง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการสอนมาให้เป็นสเตป ครบทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัด กิจกรรม Active Learning ตลอดเล่ม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB