แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้: เล่ม 3 ทิศทางและการจัดกลุ่มสัมพันธ์
แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้: เล่ม 3 ทิศทางและการจัดกลุ่มสัมพันธ์

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียทความพร้อมทางการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมแบบฝึกที่สนุกสนาน สามารถประเมินเพื่อคัดกรองก่อนฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้ที่มีความเสี่ยงทางการเรียนรู้ LD คุณสมบัติสอดคล้องบัญชี ข รหัส BE1173 , BE1777

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB