micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน 2
micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน 2

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

micro:bit เวอร์ชัน 2 เพิ่ม touch sensitve logo, Microphon, Edge Connector ส่วนเว้าขอบแผ่นวงจร, โปรเซสเซอร์ nRF52833, Power indicator, ปุ่ม Reset, Speaker, ST LSM303AGR และBluetooth 5.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB