กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.1

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรม STEM สร้างนักคิด

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระตุ้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ มีแบบประเมินทักษะการคิด สะดวกแก่ครูผู้สอนในการวัดผล ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ สมบัติของวัสดุ, วัสดุถนอมอาหาร, ลักษณะของหินและพืชน้ำ, ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง