ผจญภัยในธรรมชาติ
ผจญภัยในธรรมชาติ

แชร์
แชร์

ISBN : 9786169269847

ชื่อชุด : ชุด ทักษะชีวิตกลางแจ้ง

ชื่อผู้แต่ง : Chris Oxlade

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหา ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม ได้แก่ ข้ามแม่น้ำโดยไม่ใช้เรือ หนีอันตรายจากทรายดูด สร้างที่พักชั่วคราวโดยไม่ใช้เต็นท์ สร้างเขื่อนเก็บน้ำ ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิตในธรรมชาติควบคู่กับทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 200 เล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB