ASEAN FOR FUN หรรษากับอาเซียน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ASEAN FOR FUN หรรษากับอาเซียน

ISBN : 8859281715415

ชื่อชุด : หรรษาเพลงอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเสริมการเรียนรู้อาเซียนที่บูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะเด่นของแต่ละประเทศในอาเซียน เช่น ธงชาติ สถานที่สำคัญ อาหาร เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง