ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths ระดับชั้น ป.4-ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths ระดับชั้น ป.4-ป.6

ชื่อชุด : แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกคณิตศาสตร์สิงคโปร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายการคิดคำนวณมากถึง 1, - - - ข้อต่อเล่ม ช่วยให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์มากขึ้น พัฒนาทักษะการคิด คำนวณ และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในแง่มุมที่หลากหลาย สร้างความแม่นยำ มั่นใจ เน้นหากระบวนการคิดมากกว่าผลลัพธ์ แถมฟรีเฉลยอย่างละเอียดสมบูรณ์ อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง