ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.6 (2 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.6 (2 เล่ม)

ชื่อชุด : อ่าน เขียน เรียนสนุก

ชื่อผู้แต่ง : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือครู ชุด อ่านเขียน เรียนสนุก ง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับหลักสูตร ประยุกต์ใช้กับแผนการสอนได้ทันที โดยมีส่วนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนให้คุณครู ดังนี้ จุดประสงค์ของการเรียนการสอน, สาระสำคัญ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญและประโยชน์ที่ได้รับ, กิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน, แนวทางกิจกรรมให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการสอนเสริม และกิจกรรมฝึกการอ่านเพิ่มเติมด้วยนิทานจากท้ายเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง