ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.3

ชื่อชุด : HOTS Social

ชื่อผู้แต่ง : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง