หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก

ชื่อชุด : นิทานสองภาษา

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนิทานสองภาษา เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนว BBL สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดก่อนอ่าน ฝึกระบายสี สนุกกับนิทาน ตัวอย่างการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง