หนังสือ AEIOU Phonics Reader
หนังสือ AEIOU Phonics Reader

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Phonics Focus

ชื่อผู้แต่ง : อนุชา แข่งขัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้การออกเสียงแบบ Phonics ที่สอนง่าย สื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB