GENIUS ! นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก
GENIUS ! นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก

แชร์
แชร์

ISBN : 9786168090381

ชื่อชุด : ชุด สุดยอดวิทยาศาสตร์พลิกโลก

ชื่อผู้แต่ง : Deborah Kespert

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พบกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญที่พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมแนวการคิดอย่างสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาหนทางสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่นอกจากจะช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นและยังพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB