หัวใจ...ไหลเวียนโลหิต
หัวใจ...ไหลเวียนโลหิต

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393654

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Na Young-Oh ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายคือ “หัวใจ” โดยกล่าวถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนโลหิตในร่างกายและหัวใจ และการบำรุงดูแลรักษาอวัยวะดังกล่าวให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะต่างๆ ที่ก่อความเสี่ยงให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อหัวใจได้ โดยพร้อมทั้งบอกที่มา สาเหตุ ปัญหาของโรคที่เกี่ยวโยงกับหัวใจมาประกอบด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB