สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์...วิกฤตธรรมชาติ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์...วิกฤตธรรมชาติ

ISBN : 9789744393661

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Ee Yan-Cho ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องสาเหตุและปัจจัยของการนำพาซึ่งการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช สัตว์ป่าและสาเหตุของการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ และดิน อีกทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับโทษของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนในในปัจจุบัน และสรุปโดยการเสนอแนะแนวทางแก้ไขและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไว้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง