น้ำ...มหัศจรรย์แห่งชีวิต
น้ำ...มหัศจรรย์แห่งชีวิต

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393630

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Dae Gyu-Han ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำเป็นอย่างไร ทำไมน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก น้ำและก้อนน้ำแข็งแตกต่างกันอย่างไร ปริมาณของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อได้รับความร้อน น้ำสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นดินได้หรือไม่ น้ำเปลี่ยนสถานะอย่างไร โมเลกุลของน้ำมีโครงสร้างอย่างไร ทำไมน้ำจึงมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเมื่อกลายเป็นน้ำแข็ง เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากการต้มน้ำได้หรือไม่ ทำไมเราจึงดื่มน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำได้ เราสามารถเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำดื่มได้หรือไม่ ทำไมจึงมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่ด้านข้างของแก้วน้ำเย็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB