เสียง...กลไกการได้ยิน
เสียง...กลไกการได้ยิน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393593

ชื่อชุด : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

ชื่อผู้แต่ง : Jung Hee-Kim ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือ "รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก" นำเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ มีพลังวิเศษ เเละมีจิตซึมซับรับข้อมูลวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับโลกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสนุกสนานเเละมั่นใจ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องการกำเนิดเสียง การเดินทางของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงในอากาศ การที่เสียงตกกระทบวัตถุชนิดต่างๆ ระบบได้ยินเสียงของมนุษย์ อวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการรับรู้เสียง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB