อับราฮัม ลิงคอล์น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

อับราฮัม ลิงคอล์น

ISBN : 9789744393258

ชื่อชุด : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

ชื่อผู้แต่ง : Cho Yeon-Yoo ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชายผู้มาจากครอบครัวยากจนแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ จริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้ทุกคนรักและเชื่อมั่นจนสนับสนุนให้เขาลงสมัครเป็นผู้แทน ด้วยพรสวรรค์ในการพูดรวมกับจิตใจที่ดีงามทำให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาสู่การช่วยเหลือคนยากจนและการปลดปล่อยทาสผิวดำ รวมถึงนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศได้ เขาจึงเป็นที่รักใคร่และจดจำของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง