WHO? รู้รอบบุคคลสำคัญของโลก
WHO? รู้รอบบุคคลสำคัญของโลก

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744391421

ชื่อชุด : สรรพสาระของโลก

ชื่อผู้แต่ง : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รวบรวมเรื่องราวชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กษัตริย์ ผู้นำ นักสำรวจ ศิลปิน นักการเมือง แพทย์ นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกท่านล้วนได้สร้างเกียรติประวัติ ความเจริญ รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้แนวคิด การดำเนินชีวิต และคุณความดีของบุคคลเหล่านี้แล้ว ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ได้ทำสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่โลกและสังคมอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB