WHEN? รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก
WHEN? รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744391391

ชื่อชุด : สรรพสาระของโลก

ชื่อผู้แต่ง : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการต่างๆ รวมถึงสงครามและการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในโลก ที่บางเรื่องราวอาจดูไม่สำคัญหรือหลงลืมไป แต่กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และจุดเริ่มต้นแห่งวิวัฒนาการในปัจจุบัน ร้อยเรียงเนื้อหาให้อ่านง่าย ด้วยสำนวนที่สละสลวย ทำให้ได้สาระและความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผู้อ่านจะได้ท่องไปในโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้เบื่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB