ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล

ISBN : 9786168090480

ชื่อชุด : พลังคิด นักวิทย์น้อย

ชื่อผู้แต่ง : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เรื่องดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของดวงอาทิตย์ ขนาด ความร้อน แสงสว่างของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆ ระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดลก นวัตกรรมที่นำแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดประโยชน์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง