จับจ่าย ซื้อหาอย่างพอเพียง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

จับจ่าย ซื้อหาอย่างพอเพียง

ISBN : 9789744392121

ชื่อชุด : เงินตรา

ชื่อผู้แต่ง : GERRY BAILEY ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการซื้อและการขายจากยุคโบราณที่ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังรู้จักต่อรองราคาของสินค้า การวางแผนทางการเงินในการเลือกซื้อสินค้า การทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง