ทดลองวิทย์ @ Home 3




ทดลองวิทย์ @ Home 3

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167139333

ชื่อชุด : ทดลองวิทย์@Home

ชื่อผู้แต่ง : โทมิสลาฟ เซนแคนสกี ผู้แปล วรรณกร วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การทดลองในหนังสือทดลองวิทย์ @ home เหมาะสำหรับทำการทดลองที่บ้าน การทดลองแต่ละการทดลองน่าสนใจ ทำได้ง่าย และสนุกสนาน ที่สำคัญคือเป็นการช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมา การทดลองที่ง่ายและสนุกสนานเหล่านี้ ทำให้เกิดความมั่นใจและกระตือรือร้น ที่จะทำการทดลองต่างๆ ไปได้หลังทำการทดลองต่ามหนังสือชุดนี้แล้ว วิทยาศาสตร์จะไม่ใช่ของยากสำหรับทุกคนอีกต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB