ดอกไม้ในวรรณคดีไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย

ISBN : 9786167125602

ชื่อชุด : ปกิณกะวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : วัชรี กาชัย และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

กล่าวถึง ดอกไม้นานาพรรณ ทั้งไม้ดอกยืนต้น ไม้ดอกเถาเลื้อย ไม้พุ่มหรือไม้น้ำ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ของดอกไม้แต่ละชนิด คือ ลักษณะจำเพาะ การขยายพันธุ์ ประโยชน์ และถิ่นกำเนิด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง