หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1-3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1-3

ISBN : 9786162033179

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร,จารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยกล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับอาเซียน ภูมิศาสตร์ ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง