แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

ISBN : 8858649145376

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 ครบทุุกตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสุตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 ใช้เป็นหลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็ฯหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จาก สมศ.

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง