สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Read and Write ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Read and Write ม.1

ISBN : 9786162031724

ชื่อชุด : READ AND WRITE

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ New Read and Write ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วยเรื่องสั้นภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์ สำนวนภาษา แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ความสามารถในการใช้ภาษา และหลักภาษาในหัวข้อ Correct Usage, Word Often Confused และ Formation of Words นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกเชาวน์และไหวพริบ ผ่านเกม ปริศนา สุภาษิต และความรู้ทั่วไปในคอลัมน์ Fun Time

สินค้าที่เกี่ยวข้อง