หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.6

ชื่อชุด : ACTIVE

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.6 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอภาษาผ่านบทอ่านและบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบท โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในการอ่านและการใช้ภาษาฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง