หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 3

ชื่อชุด : Focus on Reading

ชื่อผู้แต่ง : Gillian Flaherty, Chris Coey

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน Focus on Reading 3 ระดับชั้น ม.1 - ม.3ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน ด้วยบทอ่านที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ หารายละเอียด และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง