คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.2
คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.2

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : คัดอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง : ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึก คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.2 มุ่งส่งเสริมทักษะการคัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กที่ถูกต้องตามหลักการ เรียนรู้คำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ เสริมความรู้รอบตัว บูรณาการความรู้สู๋วิชาอื่นไปพร้อมกับการคัดเขียน เริ่มจากง่ายไปยากตามระดับความรู้ของเด็ก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB