หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3
หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือสอนอ่าน อ.1-3

ชื่อผู้แต่ง : อริสา โสคำภา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง ระดับชั้น อ.1-อ.3 ฝึกอ่านพยัญชนะไทยด้วยคำกลอนที่ช่วยให้จำพยัญชนะนั้น และอ่านคำจากบัญชีคำพื้นฐานพร้อมภาพประกอบ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เข้าใจอย่างสนุกสนาน และจดจำอย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB