นิทานเสริมประสบการณ์ กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ตัณฑุลพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้จักภัยธรรมชาติ และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราว ของกิ๊บก๊าบลูกเป็ดหัวโต อาศัยอยู่ในไร่ดอกไม้ของลุงคำปัน มันได้พบเห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ได้เรียนรู้รหัสลับจากเพื่อนสัตว์และภูมิปัญญาของคน เพื่อการรอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB