คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเข้าใจ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไล่ระดับจากง่ายไปยากเหมาะสมกับวัย เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของเด็ก เสริมสร้างความคิดและจินตนาการ กระตุ้นให้เด็กได้ปฏิบัติและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตร : ปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB