คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.1

ชื่อชุด : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น อ.1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเข้าใจ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไล่ระดับจากง่ายไปยากเหมาะสมกับวัย เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของเด็ก เสริมสร้างความคิดและจินตนาการ กระตุ้นให้เด็กได้ปฏิบัติและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง