คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2
คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พัฒนา ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้เข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมเน้นการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน สอดแทรกกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานควบคู่กับความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร : ปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB