แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

ชื่อชุด : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมการจำแนกจัดกลุ่ม จากการสังเกตคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ บูรณาการทักษะการคิดและส่งเสริมเชาวน์ปัญญา เช่น จับคู่ภาพกับเงา คาดเดาอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมจากท่าทางของคน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง