IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

ชื่อชุด : IDEA KIT 580 pcs+

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท มานะ มามะ จํากัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิด และเสริมสร้างจินตนาการ เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา การด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสนุกในห้องเรียน ** IDEA KIT 580 pcs+ ประกอบด้วยโครงสร้างพลาสติกแบบสั้นเท่านั้น เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องโครงสร้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง