ฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
ฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดปูพื้นฐานด้านจำนวน ตัวเลข การวัด มิติสัมพันธ์ แบบรูป ความสัมพันธ์เรขาคณิต และเวลา เน้นกิจกรรมฝึกทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่าย พร้อมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กสร้างชิ้นงานง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB